Patent Hakkı

Patent Hakkı Nedir?

Patent hakkı, bir icadın, buluşun veya yeniliğin yaratıcısına, o icadın, buluşun veya yeniliğin belirli bir süre boyunca, 20 yıl  süreyle sınırlı olmak üzere, özel bir mülkiyet hakkı olarak tanınan yasal bir haktır. Patent hakkı, icadın, buluşun veya yeniliğin sahibine, başkalarının icadı kullanmasını, üretmesini, satmasını, ithal etmesini veya ihraç etmesini engelleme yetkisi verir. Patent hakkı, icadın sahibine, icadını ticari bir avantaj elde etmek için kullanma hakkı ve başkalarının icadı kullanmasını önleme hakkı sağlar.

Patent hakkı, tarihçesi milattan önce Eski Yunanlara dayanan, mevzuata girişi ise 1400lü yıllarda olan bir haktır. Buna göre her yeni buluş için o buluşu ortaya çıkaran kişiye patent hakkı verilir. Patent hakkı Türkiye’de Fİkri ve SInai haklar Kanunu ile yasalaşmış durumdadır.

Mevzuatta bir buluşun patentinin alınması için bazı şartlar belirtilmiştir. Buna göre, kamu düzenine ve ahlaka aykırı olan, yeni bitki ve hayvan ırklarının üretimine yönelik biyolojik işlemler, insan ve hayvan vücudu üzerindeki tedavi yöntemleri, insan klonlaması, tıbbi fayda sağlanması amacı olmadan hayvanlara acı çektirilerek genetik değişimlerinin yapılıp yeni hayvanlar üretilmesi patent alımı dışında bırakılmıştır. Bunlara Patent verilmez. Bunlar dışında teknolojinin her alanındaki yeni buluşlara patent verilir.

Patent hakkı, icadın sahibine, icadının kullanımını ticari olarak değerlendirmesine imkan tanır ve yatırımlarını koruma altına alır. Patent hakkı, icadın sahibine, icadını başkalarının izni olmadan kullanmalarını önleme hakkı sağlar, böylece icadın ekonomik değeri ve rekabet avantajı korunmuş olur. Patent hakkı, icadın sahibine, icadı ticari olarak kullanma konusunda münhasır haklar sağlar ve başkalarının icadı benzer şekilde kullanmasını engeller. Patent hakkı, genellikle ülke bazında verilir ve belirli bir süreyle sınırlıdır. Her ülkenin patent hakkı verme süreçleri ve gereklilikleri farklıdır, ve patent başvuruları genellikle patent ofislerine yapılarak değerlendirilir.

Yeni buluş kavramı burada önemlidir. Yeni buluş kavramı, patent için başvurusu yapılan buluşun başvurusu yapıldığı tarihe kadar onun için herhangi bir patent işlemi yapılmamasıdır.

Patent hakkını almış olan buluş sahibi, buluşun üretim yerine, yerli veya ithal olmasına bakılmadan patent hakkından dünya genelinde faydalanır.

S.S.S

Patent nedir?

Patent, bir icadın, buluşun veya yeniliğin yaratıcısına, belirli bir süre boyunca (genellikle 20 yıl gibi) o icadın münhasır kullanım hakkı tanıyan yasal bir haktır. Patent, icadın sahibine, icadını üretme, satma, kullanma, ihraç etme ve ithal etme gibi haklar verir.

Patent hakkı neden önemlidir?

Patent hakkı, icadın sahibine bir dizi avantaj sağlar. İşte patent hakkının önemli nedenleri:

 1. Ticari avantaj: Patent, icadın sahibine icadını ticari olarak değerlendirmek ve pazara sürmek için münhasır bir hak tanır. Başkalarının aynı icadı kullanmasını engelleyerek, icadın rekabet avantajını korur.
 2. Yatırım koruması: Patent, icadın sahibine yatırımlarını koruma altına alma imkanı verir. İcadın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için yapılan mali ve zamanî yatırımları güvence altına alır.
 3. Hukuki koruma: Patent hakkı, icadın sahibine, başkalarının icadı kullanmasını önleme hakkı sağlar. Patent sahibi, patent ihlali durumunda hukuki yollarla haklarını koruyabilir.
 4. Rekabet üstünlüğü: Patent, icadın sahibine belirli bir süre boyunca rakipleri önünde rekabet üstünlüğü sağlar. Patentli bir icadı kullanma hakkına sahip olanlar, aynı alanda faaliyet gösteren rakiplerine karşı avantaj elde eder.

Soru: Bir icadı patentlemek için ne yapmalıyım?

Bir icadı patentlemek için genellikle aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Araştırma yapın: Benzer icatlara ilişkin mevcut patent veritabanlarını, literatürü ve pazarı araştırarak, icadınızın benzersiz ve yeni olup olmadığını belirleyin. Bu, “novelty” (yenilik) koşulunu karşılamak için önemlidir.
 2. Patent başvurusu hazırlayın: Patent başvurusu, genellikle ayrıntılı bir icadın tanımını, patent taleplerini ve diğer belgeleri içerir. Patent başvurusunu, Tamiş Patent aracılığıyla yapabilirsiniz.
 3. Patent başvurusunu sunun: Patent başvurunuzu, Tamiş Patent’te sunun. Başvurunuz, Tamiş Patent tarafından incelenecek ve patent başvurusu kabul edildiğinde, patent hakkı size verilecektir.
 4. Patent başvurusu sürecini takip edin: Patent başvurusu süreci karmaşık olabilir ve zaman alabilir. Başvurunuz, patent ofisi tarafından incelenir ve itirazlar veya düzeltmeler talep edilebilir. Bu süreçte Tamiş Patent’ten destek alabilir ve başvurunuzun ilerlemesini takip etmelisiniz.
 5. Patentinizi koruyun: Patent hakkınız verildikten sonra, icadınızı kullanma hakkınızı koruyabilmek için düzenli olarak patentinizi takip etmeli ve gerekli yasal prosedürlere uymalısınız. Patent ihlallerine karşı dikkatli olmalı ve gerekirse hukuki yolları kullanarak patentinizi korumalısınız.

Patent süresi ne kadardır?

Patent süresi ülkelere ve icadın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle patent süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak, bazı ülkelerde, özel sektör ve ilaç sanayi gibi belirli sektörlerde farklı patent süreleri uygulanabilir. Patent süresi dolmadan patentin yenilenmesi gerekebilir ve belirli prosedürlere uyulması gerekebilir.

Patent hakkı nasıl korunur?

Patent hakkınızı korumak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Patentinizi izleyin: Patent ofislerinden ve ilgili kaynaklardan patentinizin ihlal edilip edilmediğini düzenli olarak takip edin. Patent ihlallerini tespit etmek için dikkatli olun ve gerektiğinde hukuki yolları kullanarak patentinizi koruyun.
 2. Uyarı mektupları gönderin: Patent ihlali tespit ettiğinizde, ihlalde bulunanlara uyarı mektubu göndererek durumu bildirebilir ve ihlalin durdurulmasını talep edebilirsiniz. Uyarı mektubu, ihlalde bulunanları caydırmak ve yasal yollara başvurmadan çözüm bulmak için etkili bir yöntem olabilir.
 3. Hukuki yolları kullanın: Patent ihlali durumunda, hukuki yollara başvurarak patent hakkınızı koruyabilirsiniz. Tamiş Patent ile iletişime geçerek patent hakkınızı savunabilirsiniz.

Patentinizi güncel tutun: Tamiş Patent araçlığıyla belirlenen sürelerde patentinizi güncelleyerek ve yenileyerek patent hakkınızı koruyun.

Patent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir