image

Merak Ettikleriniz ?

Q

FSıkça Sorulan Sorular

Merak Ettiklerinizi Bize Sorabilirsiniz 

Tüm Merak Ettiklerinizi Sol Taraftaki Butondan Bize Ulaştırabilir Uzman Ekiplerimiz Tarafından Yanıt Alabilirsiniz.

MARKA

Marka Patent Nedir ?

Marka: Tanımlama ve kaynak belirleme fonksiyonu taşıyan kelime , ifade , sembol , veya bir fikri hakkın görüntülenebilen halidir.
Patent:
 Buluşun kamuya açıklanması yani aleni hale gelmesi ve kime ait olduğunun beyana ilişkin sınırlı bir süreye sahip sınai mülkiyet hakkıdır.

Bu iki olgu birlikte sıklıkla birlikte kullanılmaktadır. Aslında birbirinden oldukça farklı kavramlardır.

Marka Patent Vekilliği: ?

Türk Patent Enstitüsü‘ne kayıtlı olarak marka tescili ve patent tescili işlemlerini başkaları adına yapma yetkisine sahip gerçek kişilere verilen ünvandır.

Online Marka Patent Sorgulama

Tescil ettirmek istediğiniz kelime ve işaretler ile patent ve faydalı model konusu olabilecek buluşlar ile fayda sağlayan somut özelliklerin tescile müsait olup olmadığını görmek ve sorgulamak amaçlı ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusunu Kim Yapabilir?

Hak sahipleri mal ve hizmetlerinde kullandıkları isimlerini veya işaretlerini marka olarak tescil ettirmek amacıyla direk olarak  Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapabilir yada  Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip sicile kayıtlı resmi Marka Vekilleri hak sahibi adına tescil başvurusu yapabilir.

Marka Tescil Edilmeden de Korunabilir mi?

Tescilsiz olarak kullanılan bir markanın korunması Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabet hükümleri ile mümkündür. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre koruma sağlandığından herhangi bir mercii tarafından herhangi bir belge verilme durumu yoktur. Tescilli bir markanın korunması, tescili olmadan kullanılan bir markanın korunmasına nazaran daha önceliklidir ve etkindir.

Marka Tescilinin En Önemli Avantajı Nedir?

Marka tescili, tescil sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da lisans yolu ile marka kullanım izinleri verebilir.

Marka Tescilinde ki İlk Aşama Nedir?

Tescil başvurusunda bulunmayı planladığınız bir markanın veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin daha önceden tescilli olup olmadığının ya da tescil başvurusunda bulunulup bulunmadığının araştırılması gereklidir. Bu araştırmanın ayrıntılı bir şekilde yapılması ve kanunen tescilinin mümkün olup olmadığı incelemesinin tercihen marka vekilleri tarafından yapılması gerekmektedir.