Patent Sorgulama

_

Patent sorgulama nedir? Patent sorgulama nasıl yapılır? Patent sorgulama neden yapılır?

Patent, bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanım hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Markalar da bir firmaya aittir. Teorik olarak markayı ilk tescil edip patentini alan kişi o markanın kurucusudur. Bu nedenle bir buluş bir markayı bulmak ne kadar önemliyse onun patentini yapmak da o kadar önemlidir. Zira tarafınızca kurulan bir marka tescil edilip patenti alınmazsa başkaları tarafından patenti alınabilir ve zor durumda kalabilirsiniz. Patenti alan kişi o markayı size kullandırmayabilir.

Marka patenti sorgulamak için /marka-sorgulama/ bağlantısını kullanabilirsiniz. Ekranda çıkan formu doldurup gönderdiğinizde Tam İş Patent Yetkilileri tarafından incelenip ücretsiz olarak size geri dönüş sağlanım gereken bilgilendirmeler yapılacaktır.

Tam İş Patent ile iletişime geçmek için 0212 676 10 11 numaralı hattımızı kullanabilirsiniz. Firma yetkililerimiz patent sorgulama hakkında size gerekli yardımı sağlayacaktır.

Marka Araştırma

_

Marka, bir ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel işarettir. Günümüzde özellikle sosyal medya etkisiyle toplumun markalara olan ilgisi daha da artmış durumdadır. Markası tanınan ürünler iyi, markası bilinmeyenler belirsiz veya kötü olarak algılanmaktadır. Ancak yeni çıkacak bir markanın eski bir markaya benzerlik göstermesi çok daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hem müşteri çekme hem de hukuksal olarak sorunlar ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle markanın benzersiz olması büyük önem taşımaktadır. Bir markayı benzersiz oluşturmanın en iyi yolu da marka araştırması yapmaktır. Marka araştırması yaparak kendi sektörünüzde faaliyet gösteren firma markalarını bulabilir karşılaştırabilir, kendi firmanız için daha iyi bir marka oluşturabilirsiniz.

Marka araştırması nasıl yapılır?

Marka araştırması yapmak için Tam İş Patent ile iletişime geçebilirsiniz. info@tamispatent.com.tr mail adresine markanızı mail atarak marka araştırması yapabilirsiniz. Markanız şayet daha önce alınmamışsa ve şartları taşıyorsa hemen patentini almanız firmanız için büyük yarar olacaktır.

Patent Hakkı

_

Patent hakkı, tarihçesi milattan önce Eski Yunanlara dayanan, mevzuata girişi ise 1400lü yıllarda olan bir haktır. Buna göre her yeni buluş için o buluşu ortaya çıkaran kişiye patent hakkı verilir. Patent hakkı Türkiye’de Fİkri ve SInai haklar Kanunu ile yasalaşmış durumdadır.

Mevzuatta bir buluşun patentinin alınması için bazı şartlar belirtilmiştir. Buna göre, kamu düzenine ve ahlaka aykırı olan, yeni bitki ve hayvan ırklarının üretimine yönelik biyolojik işlemler, insan ve hayvan vücudu üzerindeki tedavi yöntemleri, insan klonlaması, tıbbi fayda sağlanması amacı olmadan hayvanlara acı çektirilerek genetik değişimlerinin yapılıp yeni hayvanlar üretilmesi patent alımı dışında bırakılmıştır. Bunlara Patent verilmez. Bunlar dışında teknolojinin her alanındaki yeni buluşlara patent verilir.

Yeni buluş kavramı burada önemlidir. Yeni buluş kavramı, patent için başvurusu yapılan buluşun başvurusu yapıldığı tarihe kadar onun için herhangi bir patent işlemi yapılmamasıdır.

Patent hakkını almış olan buluş sahibi, buluşun üretim yerine, yerli veya ithal olmasına bakılmadan patent hakkından dünya genelinde faydalanır.

İsim Tescil Nasıl Yapılır ?

_

İsim tesicili yapmak için Türkpatent Kurumuna gidip harçlarını yatırıp talep formu doldurup talepte bulunmak, bültenleri takip etmek, yayınlandıktan sonra yapılan itirazlara karşı savunma yazısı yazılmalıdır. Ancak bu konuda bilgi sahibi olmayanları fazlasıyla zorlayacak ve gerekli savunma yazıları yazılmadığı durumlarda isim tescilinin yapılamaması söz konusu olur. Bu nedenle tescil işlemleri için aracı kuruluşlar bulunmaktadır. Bu aracı kuruluşların başında ise işini en iyi şekilde yapan Tam İş Patent gelmektedir.

Tam İş Patent ile iletişime geçtiğinizde istediğiniz isim tescili için size detaylı bilgi verilmekte yapılacak işlemler sizin adınıza yapılabilmektedir. Tescil işlemi için tüm aşamalar yakından takip edilmekte, gelen itirazlar Fikri ve Sınai Haklar kanunundaki esas ve usullere uygun olarak değerlendirilip gerekli cevaplar verilmektedir. Bu açıdan sizin en iyi sonucu almak için gerekli tüm uğraşlar sarfedilmektedir.  /iletisim linkinde bulunan iletişim kanallarından Tam İş Patent ile iletişime geçebilirsiniz.

Marka Süresi

_

Marka tescili sınırsız bir süreye tabi değildir. Fİkri ve SInayi Haklar Kanunu 23. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık sürenin bitiminde yeniden 10 yıl olarak yenilenebilir ve 10ar yıl olarak devam ettirilir.

Marka sahibi marka tescilini devam ettirmek istiyorsa 10 yıllık sürenin bitiminden önceki 6 ay içerisinde yenileme işlemini yapmalı ve ücretini ödemelidir. Şayet bitiminden önceki altı ay içerisinde yenileme yapmazsa ve ücretinin ödendiğine dair belgeyi Patent kurumuna ibraz etmez ise 10 yıllık sürenin bitiminden sonraki altı ay içerisinde bu işlemi ek ücret ödeme şartıyla yapabilecektir.

Marka birden fazla ürün için tescil edilmişse sonraki dönemde istenirse şayet bunlardan sadece birkaçını kapsayacak şekilde yenileme yapılabilir. Verilecek ücret buna göre değişecektir. Marka bir gruba dahil birden fazla işletmeyi kapsıyorsa marka süresinin uzatılması için bu işletmelerden sadece bir tanesinin başvuru yapması yeterlidir.

Marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süreyi kapsadığı için, yenileme yapıldığında yenileme süresi 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren başlayacaktır.

Korunması Sona Eren Marka

_

Bir markanın tescil süresinin sona ermesinden sonra yenilenmemesi ya da marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi durumunda marka koruma süresi sona erer. Bunlar markanın sona ermesi için başlıca iki sebeptir. Bunlarla beraber marka tescili yapılmış ancak kopya, ahlaka aykırılık, kamu düzenine aykırılık gibi sebeplerle hakkında dava açılmış ve mahkemece iptaline karar verilmiş markalarında koruması sona erer.

Ancak bunlar arasındaki en önemli sebep yenilemenin yapılmamasıdır. Kimi zaman uumursamazlık, kimi zaman dalgınlık yenileme işleminin yapılmasına engel olmaktadır. Yenileme işlemi marka süresinin bitiminden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre kaçırıldığında bitiminden sonraki 6 ay içerisinde ek ücret ödenerek yapılabilecektir. Şayet bu sürede de yenileme yapılmazsa o marka artık bir koruma içerisinde olmayacağından dileyen kullanabilecektir. Markanın sahibi ise “eski sahibi” durumuna düşeceğinden koruma süresi dışında markanın kullanılmasından dolayı kullananlardan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

Yenileme Nasıl Yapılır

_

Marka yenilemesi nasıl yapılır?

Her markanın bir tescil geçerlilik süresi vardır. Bu süre kanunda belirtildiği üzere 10 yıldır. 10 yıl boyunca marka sahibi belirttiği alan için o markayı kullanabilecek, onun dışında kimse o alan için aynı markayı kullanamayacaktır. Kanunen 10 yıllık koruma süresi içerisinde bir başkası aynı markayı kullanırsa marka sahibi markanın kullanılmasından elde edilen geliri isteme hakına sahiptir. Ayrıca başkası kullandığından dolayı herhangi bir zarar etmişse bu zararın da tazminini isteyebilecektir. Bu korumanın devam etmesi için 10 yıllık süre bitmeden yenileme için başvuruda bulunması gerekir. Bu işlem bizzat Türtkpatent ensitüsüne giderek yapılabileceği gibi Tam İş Patent aracılığıyla daha kolay da yapılabilir. Marka sahibi 10 yıllık sürenin bitiminden önceki altı ay içerisinde Tam İş Patent aracılığıyla bir yenileme talebi doldurur. İşlem ücreti yatırıldıktan  ödeme dekontuyla beraber yenileme talebi Tam İş Patent tarafından Türkpatent Estitüsüne bildirilir. Yenileme işlemi yapılır. Altı aylık sürenin kaçırıması durumunda 10 yıllık koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde ek ücret ödenerek yenileme yapılabilir.

Marka Sınıf Belirtme

_

Marka tescili yapılırken marka mal veya hizmet sınıfına göre değerlendirilir. 2017 yılında güncelleme yapılmış haliyle markalar için 45 mal veya hizmet sınıfı bulunmaktadır. Bunlardan örnek vermek gerekirse, sanayide fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasallar 1. sınıf, değerli olmayan maden cevherleri 6. sınıf, tıbbi amaçlı bilezik ve yüzükler 10. sınıf, yiyecek içeçek sağlanması hizmetleri 43. sınıf,  sosyal ağ oluşturma hizmetleri 45. sınıf içerisinde yer almaktadır.

Başvuru yapılırken bu sınıflandırma göz önünde bulundurulur. Bir marka birden fazla sınıf için alınabilir. Ücretlendirme marka sınıfına ve sınıf sayısına göre değişiklik gösterir. 10 yıllık sürenin sonund ayenileme talebinde bulunulurken marka sahibi tamamı için değil birkaçı içinde yenileme yapabilir.  Maarka hangi sınıf için tescil edilirse o sınıf için koruma altına alınır. 1. SInıf mallar için tescil edilmiş bir markayı bir başkası 45. sınıf için tescil edebilir. Ancak aynı markaya aynı sınıf için birden fazla tescil yapılamaz.

Marka Sınıfı Düzeltme

_

Bir marka için tescil başvurusu yapıldığında o markanın hangi alanda kullanıldığına dair bilgi formu doldurulur. Bu alanlar 45 sınıf olarak ayrılmış ve hizmet-ürünler için sınıflandırmalar yapılmıştır. markanın faaliyet konusu hangi sınıf ise o sınıf için tescil işlemi yapılır. Bir marka sadece bir sınıf için tescil edilebileceği gibi 45 sınıfın tamamı için de tescil edilebilir. Bu tamamen marka sahibinin yaptığı işlerle bağlantılıdır. İlk sınıf belirleme marka tescili için başvuru yapılırken belirtilir ve incelemeler sonucunda herhangi bir engel yoksa istenilen sınıflar için tescil yapılmış olur. Bu tescil işlemi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre için geçerlidir ve 10 yıl boyunca koruma altında olur.

Marka Yayına İtiraz İşlemleri

_

Bir marka tescili için Türkpatent Kurumuna başvuru yapıldıktan sonra başvuru incelenir. İnceleme esnasında markanın tescili için bir engel varsa başvuru reddedilir. Ancak tescil için kurum tarafından bir engel görülmezse markanın tescili Kurumun Bülteninde yayınlanır.

Bültende yayınlanmasıyla beraber 3. kişiler markanın yayımına itiraz edebilirler. Gerekçesi olanlar gerekçelerini kuruma bildirirek markanın tescşl edilmesine itiraz ederlr. Bu itirazlar genel olarak markanın kopya olması, benzerlik taşıması, kamu düzenine aykırı olması, genel ahlaka aykırı olması nedenlerinden kaynaklanır. Marka başvurusunun yayınından itibaren 2 ay boyunca markanın tescil edilmesine itiraz edilebilir.

2 aylık sürenin bitiminden sonra Türkpatent kurumu itirazları başvuru sahibine bildirerek itirazlarla ilgili görüşlerini bildirmesini ister. Başvuru sahibinin kendi görüşlerini bildirmesinden sonra Türkpatent Kurumu itirazları ve marka sahibinin görüşlerini inceler. BUnları Elindeki belgelere ve mevzuatlara göre değerlendirir.

Değerlendirme sonucunda iki karar verilir. Ya başvurunun reddine karar veriklecek ya da itirazların reddine karar verilecektir.

> marka karara itiraz işlemleri

Marka tescili için başvurular bizzat veya aracı kuruluşlar aracılığıyla Türkpatent Kurumuna yapılır. Başvuru sürecinin sonucunda Türkpatent Kurumu başvurunun reddine ya da markanın tesciline karar verir. Kararın verilmesinden sonra Kurumun verdiği karardan olumsuz etkilenen kişi kurumun kararına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz süresi kararın bildirilmesinden itibaren 2 aydır. İki ay içerisinde olumsuz etkilenen kişi veya kişiler gerekçelerini yazılı olarak belirterek Kurumun verdiği karara itiraz edebilirler. İtiraz için kurum tarafından her yıl belirtilen itiraz ücretinin yatırılması ve dekontunun da itiraz süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. İtiraz süresi geçtikten sonra itiraz gerekçelerinde bir değişiklik yapılamaz.

Süresi içerisinde yapılmayan veya ücreti ödenmemiş olan itirazlar incelenmez. Şekil ve usul bakımından uygun olan itirazlar incelenirler. Gerekli görülürse ek bilgi ve belge istenebilir. Süresi içerisinde k bilgilerin sunulmaması durumunda Türkpatent kurumu elindeki belgelere göre incelemeyi tamamlar ve kararı açıklar. Bunun sonucunda ya itiraz reddedilir ya da itiraz kabul edilip verilmiş kararda değişiklik yapılır. Önceki karara göre marka tescil edilmişse tescil iptal edilir, tescil başvurusu reddedilmişse markanın tescili yapılır.

Marka Benzerliği Araştırması

_

Yeni bir marka oluştururken bunun mevcut bir markaya benzer olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Zİra hacırdaki bir markaya benzerlik o markanın hakkına tecavüz sayılmaktadır. Bu da hukuki ve cezai bazı yaptırımlara bağlanmıştır. Bir markayı aynen ya da benzeterek kullananlar adli para cezası ve hapis cezasıyla cezalandırılmasının yanında marka sahibi tarafından haklarında tazminat davası da açılabilir.

Bu nedenle bir marka oluşturulurken başka bir markaya benzerlik taşımamasından emin olunmalıdır. Marka benzerliği araştırmaları tescil başvurusu yapılırken Türkpatent kurumu tarafından yapılmaktadır. Başvuru öncesinde işlemlerin daha rahat gerçekleşmesi için Tam İş Patent de marka benzerliği araştırması hizmeti vermektedir. Bu şekilde başvuru sahipleri için tescil işlemleri daha kolay ve olumlu sonuçlanmaktadır.

Marka Kimler Tescil Edebilir ?

_

Kimler marka tescili yapabilir? Kanunen fiil ehliyetine sahip olan tüm gerçek ve tüzel kişiler marka tescili yapabilirler. gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olma şartları şunlardır;

Kişi 18 yaşını doldurmuş olacak

kısıtlı olmayacak

Ayırt etme gücüne sahip olacak.

Bu şartları taşımayanlar marka tescili yapamazlar, yaptıkları işlemler ise veli ya da vasileri onaylayıncaya kadar geçersizdir. Şayet veli ya da vasileri onaylarsa geçerli olacak. Ancak onaylamazsa yaptıkları işlemler hükümsüz olacaktır.

Tüzel kişilerin fiil ehliyetine sahip olmalarının şartı ise kanunda belirtilen organlara sahip olmalarıdır. kanunda belirtilen organlara sahip olan bir tüzel kişilik marka tescil yapma hakkına sahip olur.