Marka Yayına İtiraz İşlemleri

Bir marka tescili için Türkpatent Kurumuna başvuru yapıldıktan sonra başvuru incelenir. İnceleme esnasında markanın tescili için bir engel varsa başvuru reddedilir. Ancak tescil için kurum tarafından bir engel görülmezse markanın tescili Kurumun Bülteninde yayınlanır.

Bültende yayınlanmasıyla beraber 3. kişiler markanın yayımına itiraz edebilirler. Gerekçesi olanlar gerekçelerini kuruma bildirirek markanın tescşl edilmesine itiraz ederlr. Bu itirazlar genel olarak markanın kopya olması, benzerlik taşıması, kamu düzenine aykırı olması, genel ahlaka aykırı olması nedenlerinden kaynaklanır. Marka başvurusunun yayınından itibaren 2 ay boyunca markanın tescil edilmesine itiraz edilebilir.

2 aylık sürenin bitiminden sonra Türkpatent kurumu itirazları başvuru sahibine bildirerek itirazlarla ilgili görüşlerini bildirmesini ister. Başvuru sahibinin kendi görüşlerini bildirmesinden sonra Türkpatent Kurumu itirazları ve marka sahibinin görüşlerini inceler. BUnları Elindeki belgelere ve mevzuatlara göre değerlendirir.

Değerlendirme sonucunda iki karar verilir. Ya başvurunun reddine karar veriklecek ya da itirazların reddine karar verilecektir.

> marka karara itiraz işlemleri

Marka tescili için başvurular bizzat veya aracı kuruluşlar aracılığıyla Türkpatent Kurumuna yapılır. Başvuru sürecinin sonucunda Türkpatent Kurumu başvurunun reddine ya da markanın tesciline karar verir. Kararın verilmesinden sonra Kurumun verdiği karardan olumsuz etkilenen kişi kurumun kararına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz süresi kararın bildirilmesinden itibaren 2 aydır. İki ay içerisinde olumsuz etkilenen kişi veya kişiler gerekçelerini yazılı olarak belirterek Kurumun verdiği karara itiraz edebilirler. İtiraz için kurum tarafından her yıl belirtilen itiraz ücretinin yatırılması ve dekontunun da itiraz süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. İtiraz süresi geçtikten sonra itiraz gerekçelerinde bir değişiklik yapılamaz.

Süresi içerisinde yapılmayan veya ücreti ödenmemiş olan itirazlar incelenmez. Şekil ve usul bakımından uygun olan itirazlar incelenirler. Gerekli görülürse ek bilgi ve belge istenebilir. Süresi içerisinde k bilgilerin sunulmaması durumunda Türkpatent kurumu elindeki belgelere göre incelemeyi tamamlar ve kararı açıklar. Bunun sonucunda ya itiraz reddedilir ya da itiraz kabul edilip verilmiş kararda değişiklik yapılır. Önceki karara göre marka tescil edilmişse tescil iptal edilir, tescil başvurusu reddedilmişse markanın tescili yapılır.

Marka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir