Marka Süresi

Marka tescili, bir marka sahibinin markasının kullanımını korumasına yardımcı olan bir yasal süreçtir. Marka tescili, markanın tanınabilirliğini ve itibarını artırır ve marka sahibine yasal koruma sağlar. Ancak, marka tescil süreci, zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bu makalede, marka süreleri hakkında bilmeniz gerekenleri alt başlıklar halinde açıklıyoruz.

 1. Marka Tescil Başvurusu Süreci
  Marka tescil başvurusu, marka sahibinin resmi olarak marka tescili için başvuruda bulunduğu süreçtir. Başvuru, markanın kullanılacağı ülkeye göre değişen belirli bir ücret karşılığında yapılır. Başvuru süreci, markanın uygunluğunun değerlendirilmesi, araştırılması ve onaylanması gibi bir dizi adımı içerir. Bu süreç genellikle 6-12 ay arasında değişebilir.
 2. Marka İnceleme Süreci
  Marka inceleme süreci, marka başvurusunun, uygunluğunun ve kaydedilebilirliğinin değerlendirildiği bir süreçtir. Marka ofisi, başvuruyu inceler ve benzer markaların varlığı, markanın yeterli tanımlanması, yeterli açıklama ve daha fazlası gibi çeşitli faktörleri değerlendirir. Bu süreç genellikle 6-12 ay arasında değişebilir.
 3. Marka Yayın Süreci
  Marka yayın süreci, marka başvurusunun kamuoyuna açıklandığı süreçtir. Marka ofisi, başvuru sahibinin marka başvurusunu yayınlar ve marka sahibine itiraz etme hakkı verir. Bu süreç genellikle 3-6 ay arasında değişebilir.
 4. Marka İtiraz Süreci
  Marka itiraz süreci, başvurunun yayınlanmasından sonra başka bir kişinin veya kuruluşun itiraz etmesi halinde gerçekleşir. Bu kişi veya kuruluş, markanın benzerliği veya uygunluğu ile ilgili itirazda bulunabilir. Bu süreç, itirazın ne kadar süreceğine bağlı olarak değişebilir.
 5. Marka Kayıt Süreci
  Marka kayıt süreci, marka başvurusunun kabul edilmesi ve kaydedilmesi sürecidir. Bu aşamada, marka ofisi başvuruyu onaylar ve marka sahibine tescil belgesi verir. Bu süreç, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren genellikle 1-3 ay arasında değişebilir.
 1. Marka Koruma Süresi
  Marka koruma süresi, marka sahibine markasının kullanımını koruma hakkı sağlayan süreçtir. Marka tescilinin verildiği tarihten itibaren genellikle 10 yıllık bir süreyi kapsar. Bu sürenin sonunda, marka sahibi markasını yenilemek için başvuruda bulunabilir.
 2. Marka Yenileme Süreci
  Marka yenileme süreci, marka koruma süresinin dolmasından sonra marka sahibinin markasını korumak için yenileme başvurusunda bulunmasıdır. Yenileme başvurusu, belirli bir ücret karşılığında yapılır ve marka sahibi markasının korunmasını sağlamak için bu başvuruyu yapmak zorundadır. Bu süreç, marka koruma süresinin bitiminden önce başlatılabilir ve genellikle birkaç ay sürer.
 3. Marka İhlal Süreci
  Marka ihlal süreci, başka bir kişi veya kuruluşun marka sahibinin markasını izinsiz kullanması durumunda gerçekleşir. Marka sahibi, ihlal durumunda hukuki yollarla mücadele edebilir ve markasının kullanımını koruma altına alabilir.

Marka tescili ve koruma süreci oldukça önemlidir ve marka sahibine markasının kullanımını koruma hakkı sağlar. Marka süreleri, başvuru sürecinden itiraz ve yenileme sürecine kadar çeşitli adımları içerir ve bu süreçler marka sahibi için zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Ancak, markanın uygun şekilde korunması, markanın itibarını ve değerini artırır ve uzun vadede marka sahibine fayda sağlar.

Sonuç Olarak:

Marka tescili sınırsız bir süreye tabi değildir. Fikri ve SInayi Haklar Kanunu 23. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık sürenin bitiminde yeniden 10 yıl olarak yenilenebilir ve 10ar yıl olarak devam ettirilir.

Marka sahibi marka tescilini devam ettirmek istiyorsa 10 yıllık sürenin bitiminden önceki 6 ay içerisinde yenileme işlemini yapmalı ve ücretini ödemelidir. Şayet bitiminden önceki altı ay içerisinde yenileme yapmazsa ve ücretinin ödendiğine dair belgeyi Patent kurumuna ibraz etmez ise 10 yıllık sürenin bitiminden sonraki altı ay içerisinde bu işlemi ek ücret ödeme şartıyla yapabilecektir.

Marka birden fazla ürün için tescil edilmişse sonraki dönemde istenirse şayet bunlardan sadece birkaçını kapsayacak şekilde yenileme yapılabilir. Verilecek ücret buna göre değişecektir. Marka bir gruba dahil birden fazla işletmeyi kapsıyorsa marka süresinin uzatılması için bu işletmelerden sadece bir tanesinin başvuru yapması yeterlidir.

Marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süreyi kapsadığı için, yenileme yapıldığında yenileme süresi 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren başlayacaktır.

Marka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir