Marka Süresi

Marka tescili sınırsız bir süreye tabi değildir. Fİkri ve SInayi Haklar Kanunu 23. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık sürenin bitiminde yeniden 10 yıl olarak yenilenebilir ve 10ar yıl olarak devam ettirilir.

Marka sahibi marka tescilini devam ettirmek istiyorsa 10 yıllık sürenin bitiminden önceki 6 ay içerisinde yenileme işlemini yapmalı ve ücretini ödemelidir. Şayet bitiminden önceki altı ay içerisinde yenileme yapmazsa ve ücretinin ödendiğine dair belgeyi Patent kurumuna ibraz etmez ise 10 yıllık sürenin bitiminden sonraki altı ay içerisinde bu işlemi ek ücret ödeme şartıyla yapabilecektir.

Marka birden fazla ürün için tescil edilmişse sonraki dönemde istenirse şayet bunlardan sadece birkaçını kapsayacak şekilde yenileme yapılabilir. Verilecek ücret buna göre değişecektir. Marka bir gruba dahil birden fazla işletmeyi kapsıyorsa marka süresinin uzatılması için bu işletmelerden sadece bir tanesinin başvuru yapması yeterlidir.

Marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süreyi kapsadığı için, yenileme yapıldığında yenileme süresi 10 yıllık sürenin bitiminden itibaren başlayacaktır.

Marka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.