Koruması Sona Eren Marka

Bir markanın tescil süresinin sona ermesinden sonra yenilenmemesi ya da marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi durumunda marka koruma süresi sona erer. Bunlar markanın sona ermesi için başlıca iki sebeptir. Bunlarla beraber marka tescili yapılmış ancak kopya, ahlaka aykırılık, kamu düzenine aykırılık gibi sebeplerle hakkında dava açılmış ve mahkemece iptaline karar verilmiş markalarında koruması sona erer.

Ancak bunlar arasındaki en önemli sebep yenilemenin yapılmamasıdır. Kimi zaman uumursamazlık, kimi zaman dalgınlık yenileme işleminin yapılmasına engel olmaktadır. Yenileme işlemi marka süresinin bitiminden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre kaçırıldığında bitiminden sonraki 6 ay içerisinde ek ücret ödenerek yapılabilecektir. Şayet bu sürede de yenileme yapılmazsa o marka artık bir koruma içerisinde olmayacağından dileyen kullanabilecektir. Markanın sahibi ise “eski sahibi” durumuna düşeceğinden koruma süresi dışında markanın kullanılmasından dolayı kullananlardan herhangi bir hak talep edemeyecektir.

Marka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir